Tina Nordström

EN AV SVERIGES MEST FOLKKÄRA KOCKAR

Tina ”Mat-Tina” Nordström är en av Sveriges mest kända och folkkära kockar och har synts i TV-rutan under en lång tid.

Vårt samarbete sträcker sig ett par år bakåt och fokus har varit att utveckla Tinas närvaro i sociala medier och ta fram/underhålla en hemsida som kan fungera som landningsplats och hub för all trafik från de digitala kanalerna: information om samarbetspartners, recept med mera.

Vår roll är att skapa och planera content, publicera, klippa film med mera. Vi fungerar även som projektledare/koordinator gentemot Tinas samarbetspartners och ser till att gemensamma kampanjer med partners planeras och utförs enligt plan.

Linda Svensson Edevint har även designat Tina Nordström Kollektion som innefattar allt för det dukade bordet.

  • Hemsida

  • Sociala medier

  • Tina Nordström kollektion

  • Sponsrade samarbeten