Ett Reformhus blir till

SE HUR ETT NYTT REFORMHUS VÄXER FRAM

Reformhus önskade en film som visar hela produktionskedjan – från kapning av reglar till montering av väggar på själva byggplatsen.

Vi har projektlett och slutediterat filmen. Materialet till filmen är filmat av Fotograf Daniel.